Проект : Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал на българските  микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент ДИГИКОН ЕООД          договор: BG16RFOP002-2.073-1928-C01
Обща стойност: 5 800.00  лв., от които 4 930.00 лв. европейско и 870.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 26.06.2020 г.                                      Край: 26.09.2020 г.